Eğitim
Giriş Tarihi : 12-10-2021 21:21   Güncelleme : 13-10-2021 00:38
Abone ol

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış Açısı

Üstün zekalı çocuklar bedensel olarak akranlarına göre farklılık göstermektedir. Üstün zekalı çocukların farklılıkları sadece zihinsel veya davranışlar

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış Açısı

Üstün zekalı çocuklar bedensel olarak akranlarına göre farklılık göstermektedir. Üstün zekalı çocukların farklılıkları sadece zihinsel veya davranışlar ile sınırlı değildir. Bedensel olarak da farklılıklar bulunmaktadır. Halk arasında genel olarak gelişim dönemine göre geri kalmıştır. Yanı kütle olarak yaşıtlarına göre zayıftır. Sadece kütle olarak değil dış görünüş olarak da daha az dikkat çekicidir. Bedenleri çok fazla […]

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış AçısıÜstün zekalı çocuklar bedensel olarak akranlarına göre farklılık göstermektedir. Üstün zekalı çocukların farklılıkları sadece zihinsel veya davranışlar ile sınırlı değildir. Bedensel olarak da farklılıklar bulunmaktadır. Halk arasında genel olarak gelişim dönemine göre geri kalmıştır. Yanı kütle olarak yaşıtlarına göre zayıftır. Sadece kütle olarak değil dış görünüş olarak da daha az dikkat çekicidir. Bedenleri çok fazla gelişmemiştir. Bunun nedeni olarak da zeka seviyelerinin yüksek olması gösterilmektedir.

Fakat yapılan araştırmalara göre üstün zekalı çocuklar zeka düzeyinde olduğu gibi bedensel yapı özellikleri bakımından da yaşıtlarına göre ileri gelişim göstermektedir.

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış AçısıÜstün zekalı çocuklar aşırı hassastır. Üstün bir sinir sistemine sahiptir. Diğer akranlarına göre daha hareketli ve daha meraklıdır. Üstün zekalı çocukların akranlarına göre farklılıkları bebeklik döneminden itibaren gözlenmektedir. Bebeklik döneminde daha az uymaktalar ve daha fazla hareketlidirler. Sürekli etrafında olanları merak etmekte ve nesnelere dokunmak istemektedir. Fazla enerjik olmalarından dolayı hiperaktif çocuklarla karıştırılmamalıdır. Birçok birey hiperaktif çocukları üstün zekalı olarak tanımlamaktadır. Halbuki hiperaktiflik bir rahatsızlıktır. Çünkü hiperaktif bireyler davranışlarının denetimini gerçekleştiremez. Üstün zekalı çocuklar da ise durum farklıdır. Onlar istemli olarak yanı davranışlarını kontrol ederek hareket ederler.

Dokundukları nesneleri hemen fark etmekte ve sertlik düzeyi çok kavrayabilmektedir. Üstün zekalı çocuklar çevresindeki sese karşı da duyarlıdır. Çok çabuk uyanmakta ve hareketli oldukları için üzerine örtülen örtüleri sürekli dışarı atmaktadırlar. Aynı zaman da üstün zekalı çocuklar tatları ayırt etme ve değişik tatları fark etmek konusunda da hassastır. Sürekli yediği yemeği belli bir süre değiştirirseniz hemen fark eder. Üstün zekalı çocuklar bedensel özellikleri bakımından akranlarına göre çabuk gelişmekte ve olgunlaşmaktadır. El kol koordinasyonları daha sistemli ve kontrollüdür. Bedensel olarak daha çok geliştikleri için daha kuvvetli ve hızlıdır.
Üstün zekalı çocukların bedensel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz;
1.Kütle olarak daha ağır dünyaya gelmektedir.
2. Gelişim dönemlerini akranlarına göre daha erken tamamlar. Fiziksel gelişimi ve diğer gelişimlerini erken tamamlamaktadır.
3. Yaşıtlarına göre bedensel olarak daha büyüktür ve ağırdır.
4.Bedensel olarak daha sağlıklı ve herhangi bir sağlık problemi yaşamamaktadır.
5.Akranlarına göre daha hareketli ve meraklıdır.
6.Aşırı duyarlıdır.
8. El kol koordinasyonları uyumludur. Kuvvetlidir. Anında tepkiler vermektedir.
9. Vücutları dirençlidir. Kolay kolay hasta olmazlar.
10. Yaşam süreleri de ortalamalara göre daha uzundur.

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış AçısıÜstün Zekalı Çocukların Zihinsel Özellikleri
Üstün zekalı çocuklar diğer birçok alanda olduğu gibi zihinsel olarak da akranlarına göre daha öndedir. Zihinsel olarak daha gelişmiş, kavramları aklında tutma, üretken olma, sayısal verilere ilgi duyma gibi zihinsel alanlarda akranlarına göre daha öndedir. Üstün zekalı çocukların zihinsel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;
1.Doğumlarında itibaren daha duyarlı oldukları için algıladıkları şeylere karşı aşırı ilgi duyarlar ve gördükleri, işittikleri şeylere karşı uzun süre odaklanabilirler.
2.Meraklı olmaları nedeniyle merak ettikleri konu ile ilgili varsayımlar da bulunma, araştırma yapma, akıl yürütme ve o konuya dikkatlerini yoğunlaştırma konusun da akranlarına göre daha ileri seviyededir.

Herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman o sorun ile ilgili çözüm üretmektedirler.
3.Geniş çaplı düşünmektedirler. Olayları çerçeveli düşünebilmekte ve olaylar arasında bağlantılar kurabilmektedir.
4.Düşünceleri arasında bağlantı kurabilmektedir.
5.Duyduklarını, gördüklerini uzun süre aklında tutabilmekte ve ihtiyaç duyduğu an çok rahatlıkla kullanabilmektedir.
6. Okudukları hemen anlayabilmekte ve ezberleyebilmektedir.
7.Kelime hazineleri çok geniş oldukları için kendileri çok rahat ifade edebilmedirler. Konuşmaların da herhangi bir aksaklık yaşamazlar.
8.Okuma yazma, sayıları öğrenme gibi birçok şeyi kendileri öğrenmektedir.
9.Küçük yaş da sayısal verilere ve sayıları öğrenmeye ilgi duyarlar. Sayılar ile ilgili akılsal oyunlar oyna sayısal alanda başarılı olma ihtimalleri yüksektir.
10.Yeni şeyler keşfetme ve aletler yapma eğilimdedir. Dağınık halde bulunan aletler arasında bağlantılar kuran. Yapboz yapmada ve eşyaların kurumunu yapma da başarılıdırlar.
11.Sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Aldıkları sorumlulukları sonuca ulaşmasına konusunda dikkatli davranırlar ve sonuca ulaşana kadar pes etmezler.
12.Aynı anda birçok şey düşünebilirler.Konular arasında bağlantılar kurabilmekte ve sözel becerileri gelişmiştir.
15.Hayal güçleri gelişmiştir. Farklı düşüncelere karşı meraklıdır.
16Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilir. Esnek bir düşünce yapısına sahiptir.
17.Sürekli hareket halindedir.Yardım sever ve pratiktir.
18.Elektronik aletlere karşı meraklıdır. Elektronik aletleri hemen kullanabilir ve parçaları arasındaki ilişkiyi çok çabuk far eder. Özellikle bilgisayar kullanımını çabuk öğrenir.

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış AçısıÜstün Zekâlı Çocukların Sosyal Özellikleri
Üstün zekâlı çocukları diğer çocuklardan ayıran bir diğer özellik de sosyal özellikleridir. Bu demek değildir ki üstün zekâlı çocuklar sosyalleşme, arkadaş kurma gibi alanlarda problem yaşamıyor. Tabi ki üstün zekâlı çocuklar arasın da gibi sorunlarla karşılaşan çocuklar da bulunmaktadır. Fakat genel olarak üstün zekâlı çocuklar diğer çocuklara göre sosyal özellikleri daha fazla ve diğer kişilerle ile daha uyumlu bir ilişkiye sahiptir.

Şaka yapma ve yapılan şakalara karşı olgunlukla karşılık verirler ve espri yapmaya erken yaşta becerirler. Yapılan konuşmalardaki inceliklerin farkına varabilirler.
2.Yaşıtları ile çok iyi anlaşırlar. Fakat genel olarak kendilerinden büyük kişilerle arkadaşlık kurmaya çalışırlar. Kurdukları arkadaşlıkta da gayet başarılıdırlar. Zeki seviyelerine uygun kişilerle kurdukları arkadaş ortamın da kendileri çok rahat ifade eder ve ilişkilerini sürdürürler.
3.Çevresindeki kişilerle çok çabuk ilişki kurarlar. Bu ilişkiler kısa süreli değildir. Daha çok ileriye dönük dostluklara sahiptirler. Çünkü arkadaşlarına karşı içten ve samimi davranırlar.
4.Çevresindeki kişilerin sıkıntılarına ve yaşam tarzlarına karşı ilgili ve yardım severdirler. Arkadaşlarının kişiliklerine ve diğer özelliklerine karşı saygılıdırlar.
5.Arkadaş grubu içinde ya da arkadaşı ile aralarında yaşanan problemleri adil ve uygun bir şekilde hallederler.
6.Problem yaşadığı kişilerle ilişkilerini düzenleme de zorluk çekmezler. Duygularını ve hissettiklerini ifade etmekten çekinmezler.
7.Arkadaş çevresi içerisinde her türlü sorumluluğu almakta zorlanmaz.
8.Arkadaş çevresi tarafından hemen kabul görür.Ortamın kurallarını ve özelliklerini çok çabuk kavrar ve o kurallara uyum sağlar.
10.Grup içerisinde daha çok adil davranmaya özen gösterirler ve çoğunluğun kararına uyarlar. Otoriter olmaktan kaçınırlar.
11.Bireylere karşı ön yargılı değillerdir. Bireyleri ırk, cinsiyet ya da diğer durumlara göre değerlendirmezler oldukları gibi kabul edeler.
Üstün zekalı çocukların sahip oldukları sosyal özellikler doğumla başlayan bir özellik değildir. Yanı kalıtım ile kazanılmış bir özellik değildir. Daha çok bebeklerin içinde bulundukları çevre şartları sosyal özelliklere şekil vermektedir.
Üstün Zekalı Çocukların Kişilik Özellikleri
Halk arasında üstün zekâlı çocukların bazı özellikleri gibi kişilik özellikleri ile ilgili yanlış bilinen durumlar bulunmaktadır. Genel olarak halk arasında üstün zekâlı çocuklar için uyumsuz, kararsız, karamsar kişilik özelliklerine sahip oldukları bilinmektedir. Fakat yapılan birçok araştırmalara göre üstün zekâlı çocukların kişilik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri ve Hayata Bakış Açısı1.Kendilerine güvenleri tamdır.

Çevresi tarafından fark edilmek isterler.
2.Sürekli bir şeylerle meşgul olmak ve çalışmak isterler.
3.Yaptıkları hatalarla yüzleşir ve kendilerini eleştirirler. Hatalarını kabul etmekten geri durmazlar.
4.İçinde bulundukları çevre tarafından kolay kabul görürler. Dostlukları uzun sürelidir. Dikkat çekmeyi severler.
5.Sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Aldıkları sorumlulukları sonuna kadar devam ettirir ve başarılı olmak için mücadele ederler. Çalışkan, azimli ve sabırlıdırlar. Kolay kolay pes etmezler.
6.Arkadaş ilişkilerinde başarılıdırlar. Alçak gönüllü ve sevecen kişileridir.
7.Yaşanan problemleri çözmek için öncü olmak isterler. Birçoğu liderlik vasıflarına sahiptir.
8.Farkındalık yaratmak isterler. Monoton hayatı sevmezler. Sürekli yenilik peşindedirler. Farklı şeyler öğrenmek için girişimde bulunurlar.
9.Çevresindeki kişilerin sorunlarına karşı duyarlıdırlar. Ve çözüm için içtenlikle yardım ederler.

 

.