Gündem
Giriş Tarihi : 14-10-2021 12:21   Güncelleme : 14-10-2021 12:34
Abone ol

Tuzla Desan Tersanesi'nden Bir İlk ....

TÜRK TERSANECİLİĞİNDE BİR İLK: SAHA ÖNCESİ SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Tuzla Desan Tersanesi'nden Bir İlk ....

Türkiye’nin önemli tersanelerinden Kaptanoğlu-Desan Tersanesi, Türk tersaneciliğinde bir
ilke imza atarak saha öncesi simülasyon eğitimini hayata geçiriyor. Çalışanlarda iş sağlığı ve
güvenliği konusunda davranış değişikliği ve farkındalık yaratmak için kurulan Uygulamalı
Eğitim Salonu’nun Türk tersaneciliğine örnek olması ve yaygınlaşması hedefleniyor.
Uygulamalı Eğitim Salonu’nun kurulma amacını anlatan Kaptanoğlu Desan Tersanesi Yönetim
Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini teorik
bilgilendirmeler olarak değil, uygulamalı olarak tecrübe edilmesini istedik. Böylece
çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız iş sağlığı ve güvenliği adımlarını deneyimleyerek ve
tecrübe ederek öğrenecekler. Uygulamalı Eğitim Salonumuz ile sektörümüze örnek olmayı

hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en önemli tersanelerinden biri olan Kaptanoğlu, Desan Tersanesi Türk tersaneciliğinde
bir ilke imza atarak, saha öncesi simülasyon eğitimini hayata geçiriyor. Bugüne kadar teorik olarak
verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uygulamalı hale getirecek olan Kaptanoğlu Desan
Tersanesi, çalışanlarda davranış değişikliği ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Uygulamalı Eğitim Salonu ile Kaptanoğlu Desan Tersanesi’nde ilk defa işbaşı yapacak çalışanlar,
tersane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atölyelerde yapacakları çalışmalardan önce
kullanacakları tüm ekipmanlarını tanıyacak ve deneyimleyebilecek, hali hazırda tersanede çalışmaya
devam eden kişiler ise periyodik olarak bu eğitimlere katılarak güncel iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarını pekiştirip, tecrübe kazanacak.

UYGULAMALI EĞİTİM SALONU 10 ÜNİTEDEN OLUŞUYOR
Tersanede kullanılan tüm araç, gereç ve ekipmanların deneyimlenebildiği Uygulamalı Eğitim Salonu,
10 üniteden oluşuyor. Kişisel koruyucu donanım istasyonunda, yapılacak işe ve ortama uygun
kişisel koruyucu donanımları gören çalışanlar, doğru donanımın seçilmesini ve nasıl kullanılacağını
öğreniyor. Depo istasyonunda, tersanede kullanılan malzeme ve ekipmanların depolanmasını,
kullanım öncesi ve sonrası kontrollerinin sağlanmasını, hasarlı ekipmanların tespit edilerek hurdaya
ayrılmasını öğrenen çalışanlar, işe uygun ekipmanı seçmeyi bu istasyonda deneyimleyebiliyor.
Kimyasallarla güvenli çalışma istasyonunda, kimyasal maddelerin çalışma ortamında, kişiler
üzerinde ve çevreye vereceği zararları öğrenen tersane çalışanları kimyasal maddelerin güvenlik bilgi
formlarını, etiketlerini ve alınacak önlemleri tecrübe ediyor. Gaz ve basınçlı sistemlerle güvenli
çalışma istasyonunda çalışanlar, tersane ortamında basınçlı sistemlerle yapılacak çalışmaların neler
olduğu, bu çalışmalar sırasında alınması gerekilen güvenlik önlemlerini, uyulması gerekilen kuralları

öğreniyor. Elektrikle güvenli çalışma istasyonunda, uygun elektrik panosu, fiş-priz sistemlerini,
elektrik besleme ve topraklama kablolarının nasıl olması gerektiğini, elektrik renk kodlama sistemini
ve kaçak akım koruma şalterlerinin çalışma prensiplerini öğrenen çalışanlar, etiketleme-kilitleme
uygulamalarının nerede ve nasıl yapılması gerektiğini bu istasyonda deneyimleme şansını yakalıyor.
Tezgâhta güvenli çalışma istasyonu ile saha ve atölyelerde bulunan tezgâhlarda yapılacak
çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yapılmasını, doğru alet ve ekipman
kullanımını, taşıma ve kaldırma teknikleri öğreniliyor. Kapalı alanda ve yüksek platformlarda
güvenli çalışma istasyonunda, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda gaz ölçümü, aydınlatma,
havalandırma, temizlik, çalışma türüne göre kapalı alana komşu bölgelerin kontrol edilmesi, kablo
düzeni, boşlukların kapatılması uygulamalarının, kapalı alanda ve yüksekte yapılacak çalışmalarda
alınması gerekli toplu ve kişisel korunma tedbirleri deneyimlenebiliyor. İskele üzerinde güvenli
çalışma ve merdiven kullanımı istasyonunda, iskele sistemlerinin kontrolleri, sabit merdivenlerin
güvenlik kurallarını öğrenen tersane çalışanları işe göre uygun merdiven seçimlerini deneyimliyor.
Güvenli yük bağlama, kaldırma ve transfer istasyonunda çalışanlar, tersanede kaldırılacak
yüklerin tonajına uygun ekipmanlarla ve tekniklerle taşınması için eğitim alıyorlar. Teleskopik
sepetli platform eğitim istasyonuyla personel yükseltmek amacıyla kullanılan sepetli platformların
nasıl güvenli kullanılacağı, acil durumlarda yapılması gerekenler ve uyulması gerekilen kriterler
çalışanlara aktarılıyor.

“SEKTÖRE ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ”
Tersanelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine dikkat çeken Kaptanoğlu Desan
Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, “Bugüne kadar teorik olarak verilen
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini uygulamalı olarak vererek çalışanlarımızın tüm güvenlik kriterlerini
ilk elden tecrübe etmelerini istedik. Uygulamalı Eğitim Salonumuz ile sektörümüze örnek olmayı
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.