Eğitim
Giriş Tarihi : 12-10-2021 00:38   Güncelleme : 12-10-2021 00:38
Abone ol

Öğretmen ve Veli İlişkileri Ne İçin Gereklidir?

Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen veli ilişkisinin çok iyi olması gerekmektedir.

Öğretmen ve Veli İlişkileri Ne İçin Gereklidir?

Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen veli ilişkisinin çok iyi olması gerekmektedir. Öğretmen veli ilişkisi sadece okul başarısı için değil öğrencinin gelişim süreci için de önem arz etmektedir. Öğretmen veli ilişkisinde hem velilerin hem de öğretmenlerin etkin olması gerekmektedir. Eğitim hayatında ebeveynlerin ve öğretmenlerin tek konusu öğrenci olmalıdır. Öğrencinin daha […]

Öğretmen ve Veli İlişkileri Ne İçin Gereklidir?Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen veli ilişkisinin çok iyi olması gerekmektedir. Öğretmen veli ilişkisi sadece okul başarısı için değil öğrencinin gelişim süreci için de önem arz etmektedir. Öğretmen veli ilişkisinde hem velilerin hem de öğretmenlerin etkin olması gerekmektedir. Eğitim hayatında ebeveynlerin ve öğretmenlerin tek konusu öğrenci olmalıdır. Öğrencinin daha iyi bir hayata hazırlanması, kendini geliştirmesi ve davranışlarının olumlu yönde ilerlemesi için bütün yaklaşımlar bu yönde olmalıdır.
Çocuklar bu toplumun geleceğidir.

Böylece daha gerçekçi ve istekli bir yol izlenir.Okul ve aile kurumu eğitim süreci boyunca sürekli iletişim ve etkileşim halinde kalarak öğrencinin daha başarılı olmasında etkili olmaktadırlar. Eğer öğretmen ve veli arasında sağlıklı bir iletişim söz konusu olursa, öğrenciye olumlu bir yansıması da olacaktır. Sonuç olarak amaçlanan çocuğun topluma kazandırılması olduğundan aile ve okul birbirini tamamlayan iki parça gibidir.
Aile ve öğretmen sık sık özeleştiri yaparak yanlış olan davranışlarını düzeltmelidir. Böylece öğrenciye hem okulda hem de evde model olabilecek bireyler hali hazırda bulunmuş olur.
Öğrencinin başarılı olmasında bu modellerin büyük etkisi olacaktır. Aile ve öğretmenin amacı aynı olmalıdır. Bu sayılanlar öğretmen veli ilişkilerinin de gerekliliğini daha da açıklamaktadır.
İlişkinin gerekliliğini maddeler halinde açıklayacak olursak ;
1. Öğrencinin başarısı okulda öğretmenin tutumu ile ailenin tutumu arasında paralellik söz konusu olduğunda artarken, ailenin ilgisiz olduğu durumlarda öğrencinin başarısı düşmektedir.
2. Davranış değişikliği ise yine ailenin ilgisizliği ve ailede yaşanan psikolojik sorunlar ya da kültürel farklılıklara göre şekillenmektedir.
3.Farklı düşünce ve seçimlere karşı bireylerin saygılı olması çok önemlidir.
4. Mantık yürütebilme, çözüme odaklanma ve problemle karşılaşıldığında başa çıkabilme amacıyla bireylerin bazı davranışları okulda kazansa da, ailenin desteğine ihtiyacı vardır. Aile aşırı serbest ya da aşırı baskıcı davrandığında ne yazık ki sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Öğretmen ve Veli İlişkileri Ne İçin Gereklidir?5. Sosyal hayata hazırlanma, ailenin ilk çevre olması nedeniyle ailede kazanılan davranışlar okulda daha ayrıntılı şekillenir ve ailenin verdiği bilginin üzerine öğretmenler yenisini ekler. Temel ne kadar sağlam verilirse, birey o kadar başarılı olacaktır. Bu nedenle veliler okulla iç içe olmalı çocuğun gelişimi ve değişimi gözlenlemelidir.
6. Okul ilişkilerinde tutarlı olma, öğretmenle velinin benzer olaylara benzer tepkiler vermesini ve tutarlı olmasını gerektirmektedir.
7. Başarının devamlılığını sağlama konusunda ailenin tamamlayıcı rolünü yerine getirmesi gereklidir.
8.Üretken olma ve girişimcilik ruhunun kazandırılması amacıyla ailelerin öğrenciler üzerinde baskıcı olmaması gerekmektedir.
10. Fiziksel ve bilişsel gelişimi takip etme konusunda da aile öğrencinin beslenme, hareket etme alışkanlıkları konusunda dikkatli olmalıdır.
11. Meslek seçebilme ve yeteneğini fark edebilme amacıyla aile mesleklerin olumlu ve olumsuz yönleri konusunda öğrenciye karar verme sürecinde destek olmalıdır.
12. İlgileri doğrultusunda ilerleme ve öğrencinin yönelimleri konusunda ailelerin otorite kurma çabası yerine öğrencinin kararlarınsa saygı göstermesi gerekmektedir. Bu gibi özelliklerin kazandırılması için aile ve öğretmen ilişkileri son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı okul ve aile bir bağ kurmalı ve adım adım birlikte çalışmalıdır.

Yazar: Nagihan Albayrak

.