Eğitim
Giriş Tarihi : 12-10-2021 19:49   Güncelleme : 12-10-2021 19:49
Abone ol

Mobbing Süreci Nasıl İşler ?

1. Anlaşmazlık ( Çatışma) Toplum içinde yaşayan bireyler arasında sürekli bir anlaşmazlık vardır. Toplumu oluşturan bireyler arasında bireysel

Mobbing Süreci Nasıl İşler ?

1. Anlaşmazlık ( Çatışma) Toplum içinde yaşayan bireyler arasında sürekli bir anlaşmazlık vardır. Toplumu oluşturan bireyler arasında bireysel farklılıklar bulunduğu için anlaşmazlığın olması da normaldir. Önemli olan yaşanan çatışmanın nasıl çözümlendiğidir. Anlaşmazlık durumların da baskın karaktere sahip olan insanlar sürekli kendi istediklerinin olmasını ister karşı taraftaki kişiye baskı uygular. Bu baskı fiziksel de olabileceği gibi […]

Mobing Süreci Nasıl İşler ?1. Anlaşmazlık ( Çatışma)
Toplum içinde yaşayan bireyler arasında sürekli bir anlaşmazlık vardır. Toplumu oluşturan bireyler arasında bireysel farklılıklar bulunduğu için anlaşmazlığın olması da normaldir. Önemli olan yaşanan çatışmanın nasıl çözümlendiğidir. Anlaşmazlık durumların da baskın karaktere sahip olan insanlar sürekli kendi istediklerinin olmasını ister karşı taraftaki kişiye baskı uygular. Bu baskı fiziksel de olabileceği gibi psikolojik da olmaktadır.

Düşüncesini kabul ettirmeye çalışan kişi diğer kişilere duygusal ve psikolojik bir baskı uygulamakta ve mobing sürecini başlatmaktadır. Böyle bir durumda kişiler çatışmayı herkesin faydasını sağlayacak şekilde çözümlemelidir.
2. Saldırganlaşma
Anlaşmazlığın yaşanması ile birlikte saldırganlığı devamında getirmektedir. Saldırganlık mobing sürecinin faal kısmını oluşturmaktadır. Saldırganların nedenleri ile ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen nedenleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak saldırganlığın nedenleri arasında psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel, sınıf farklılıkları bulunmaktadır. Saldırganlık kişinin anlaşamadığı kişiye karşı düşmanca, kaba ve incitici hareketler sergilemesidir.
3. Yönetimin katılımı
Mobing süreci yöneticiler doğrudan katılabileceği gibi dolaylı olarak da katılmaktadır. Ancak mobing sürecinde yöneticiler genellikle dolaylı olarak katılmaktadır. Yöneticiler çalışma ortamını düzenlemek ve düzenledikleri ortam da devamlılığı sağlayabilmek için otoriter olmaktadır.İşveren otoritesini artırabilmek için kurallar ortaya koyar bu kurallar her ne kadar çalışanı olumsuz yönde etkilemeyecek gibi görünse de çalışan bu durumdan psikolojik olarak etkilenmektedir. Çalışanlar bu kurallara karşı koydukça işveren otoritesini daha şiddetlendirmekte ve çalışana zarar vermektedir.
4. Zorunlu İstifa ya da İşine Son Verme
Çalışanların işlerine son verilmesi ve onların isteği olmadan zorla çıkarılması çalışanlar da olumsuz etkiler yaratmakta ve bunalıma sokmaktadır. Haksız yere hiç beklenilmediği anda zorla işten çıkarılma kişinin psikolojisini bozabilir ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. çalışanların işten çıkarılması ve işten çıkarılmaya zorlanması mobing uygulamasının son aşamasıdır. Mobing süreci işten çıkarılma son bulur fakat çalışan için bu durumun psikolojik süreci devam eder. Çalışanların zorla işten çıkarılması terfi olanaklarının kısıtlanması, maaşlarının ödenmemesi veya erken emekli edilerek üretkenliğinin durdurulması çalışan kişileri daha büyük psikolojik bunalımlara sürüklemektedir. İşten çıkarılma mobing sürecinin sadece çalışma ortamındaki varlığını sonlandırmamaktadır.