Eğitim
Giriş Tarihi : 12-10-2021 20:20   Güncelleme : 12-10-2021 20:20
Abone ol

Eğitimde Rehberliğin Önemi

İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içindedir. Bu çevre ile de sürekli etkileşim halindedir. Birey hayatı boyunca çevresine

Eğitimde Rehberliğin Önemi

İnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içindedir. Bu çevre ile de sürekli etkileşim halindedir. Birey hayatı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir. Bazı davranışlar rastlantı ile ortaya çıkar bazıları ise kasıtlı olarak planlı gerçekleşir. Bu davranış değişiklikleri hem aile hem çevre hem de okulda olur. Kısacası toplumda istenilen davranışları geliştirmek […]

Eğitimde Rehberliğin Önemiİnsan, doğduğu günden öldüğü güne kadar toplumsal bir çevrenin içindedir. Bu çevre ile de sürekli etkileşim halindedir. Birey hayatı boyunca çevresine uyum sağlamak için bazı davranışlar geliştirir. Bazı davranışlar rastlantı ile ortaya çıkar bazıları ise kasıtlı olarak planlı gerçekleşir. Bu davranış değişiklikleri hem aile hem çevre hem de okulda olur. Kısacası toplumda istenilen davranışları geliştirmek eğitimdir. Çünkü insan buna ihtiyaç duyar. Okullarda ise eğitim planlı olarak yapılır.
Her insan farkında olsa da olmasa eğitim sürecinden geçer.

Bu anlamda eğitim bir yardımcıdır.
Okullarda yapılan eğitimde öğrenciler bilgilerle donanmak kadar çevreye uyum için gerekli olan tutum ve davranışları da öğrenmektedir. Hatta okullardaki eğitim çoğu zaman aileden daha etkili olabilir. Kişilerin öğretmenleri ve arkadaşları hayatın bazı yıllarında büyük yer tutar.

Eğitimde Rehberliğin ÖnemiGünümüzde toplum hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bunun içinde bu değişime ayak uydurmak ve sorunlarla baş edebilmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Okullarda da rehberlik servisleri bulunmaktadır. Çağın çocuklarının geçmişe göre çok daha donanımlı olmaları gerekir. Hayata tutunmak ve bir yer edinebilmek için kararlı, emin, problemleri çözebilen gençlere ihtiyaç vardır. Eğer insanda problemleri çözme gücü olursa bir ihtiyacını karşılarken davranış biçimi işe yaramazsa kolaylıkla yenisini geliştirir.
İnsan çevreye uyum sağlamak için farklı yollar denemek zorundadır. Gelişmiş bir sinir sistemi olmalıdır.

Bununla beraber karşılaşılan problemlerde ya da huzursuzluklarda problem doğru biçimde tanımlanmalıdır. Bu çözüm için şarttır. Güçlük tanımlandıktan sonra sorunun kaynağı tespit edilmeli, baş etme yolları denenmelidir.

Eğitimde Rehberliğin ÖnemiToplum içinde yaşamla ilgili sorunlar ve bunlara çözüm bulmak her ne kadar okullarda ders konularının amacı olsa da bu rehberlik ve psikolojik danışmanlık çerçevesinde daha sistemli ve doğru bir şekilde yapılır. Bu birim öğrencilere danışmanlık, kişisel sorunları konusunda yol gösterme gibi çok önemli hizmetler verir.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri öncelikle bireylerin sorunlarını dinler, onlara karar vermelerinde yardımcı olur. Kaygılı ve bunalımlı zamanlarda psikolojik destek verir. Problem çözme yeteneğini geliştirir. Ayrıca okullardaki bu birimler farkındalık sağlar. Zaman zaman yapılan anketler, istatiksel çalışmalar sayesinde kişi kendinin farkına varır. Toplumun neresinde olduğunu tespit eder.
Özellikle sınav stresi ile baş etmek için mutlaka gençlerin bu okullarındaki bu birimlerden yararlanmalıdır.

Bu da toplumsal ilişkilerin her alanında sorunlara yol açar. Toplum içinde daha mutlu olmak, sosyal bir insan olmak için zaman zaman psikolojik danışmanlıklardan yararlanmak gerekir.

Yazar: Serpil Altunyay

.